Chương trình Affilate tại Lypotato.com

  • Hoa hồng: 30% khi bất kỳ khách nào mua khoá học thành công.
  • Cookie trong 30 ngày. Khi ai đó vào Lypotato.com qua link giới thiệu của bạn, trong vòng 30 ngày nếu họ mua khoá học thì bạn sẽ vẫn được chia hoa hồng.
  • Last Click: Nếu có nhiều người cùng giới thiệu 1 khách hàng, thì người giới thiệu cuối cùng sẽ được hưởng hoa hồng.
  • ReMarketing không đè cookie của Affiliate. Nếu khách mua ngay khi bấm vào link quảng cáo của marketing đơn tính cho marketing. Nếu sau 1 giờ khách quay trở lại mua thì affiliate được tính: 30%
  • Thanh toán ngày 15 hàng tháng. Hạn mức thanh toán: 500.000đ. Nếu thu nhập của bạn chưa đạt mức thanh toán tối thiểu sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo.
  • Kênh nhận tiền hoa hồng: Paypal, ngân hàng (Cài đặt thanh toán)

Bạn đã có tài khoản Affiliate!

Bạn chưa có tài khoản Affiliate?