Lesson 1 of 0
In Progress

Action Plan

LyDaPotato 09/27/2021

Bài tập thực hành:

  • Tạo 1 kênh Instagram cho ngách / sản phẩm / dịch vụ bạn yêu thích
  • Lên nội dung và lên lịch đăng bài như đang làm việc với khách hàng thật
  • Tạo 1 kênh Pinterest hỗ trợ phát triển song song kênh Instagram
  • Kiên trì đăng bài và xây kênh
  • Có thể xây thêm 1 kênh khác về dịch vụ SMM để làm thương hiệu cá nhân thu hút khách hàng ở Instagram
  • Follow và tìm hiểu về SMM ở tất cả các nền tảng (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, Pinterest)