Tham gia cùng LY để...

Sở hữu bộ 3 khoá học

THE COURAGEOUS BABES BUNDLE

Giá khoá học

11,479,000đ

Ngày
Giờ
Phút
Giây

THE COURAGEOUS BABES không phải là khoá học kỹ năng, không phải là khoá học tư duy.

THE COURAGEOUS BABES là cơ hội KHÔNG RỦI RO để bạn:

Câu hỏi bây giờ là: BẠN CÓ ĐỦ TIN TƯỞNG BẢN THÂN ĐỂ ĐẦU TƯ HAY KHÔNG?

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Powerful Money Babes 1  × 1 499,000
Powerful Money Babes 2  × 1 1,499,000
Tạm tính 1,998,000
Tổng 1,998,000
  • Ngay sau khi bạn thanh toán hoàn toàn chính xác như hướng dẫn, khoá học sẽ được TỰ ĐỘNG MỞ cho bạn. (Bạn không cần đợi email xác nhận vẫn có thể vào học)

    Hãy click tại đây rồi click vào khoá học bạn đã mua để bắt đầu tham gia khoá học.

    Lưu ý:

    Trường hợp trong quá trình thanh toán bạn khi sai cú pháp hoặc thanh toán không thành công hoặc không được mở khoá học khi đã thanh toán, vui lòng liên hệ trực tiếp đến kênh Instagram hoặc Facebook của LyDaPotato để được hỗ trợ.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư.