THE MAGNETIC PROPOSAL

LyDaPotato · 05/29/2024

Giúp bạn trở nên đáng nhớ nhất trong những ứng viên nổi bật bằng lời đề xuất khác biệt chỉ trong 3 ngày ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm.

Phương pháp áp dụng tâm lý học hành vi con người cùng lời đóng góp của hàng chục học viên thành công và hơn 3 năm tuyển dụng, chọn lọc ứng viên.

Công thức của thygrows đã giúp 99% học viên đậu vòng cv, 90% học viên đậu vòng phỏng vấn, 88% học viên nhận hợp đồng chính thức, 68% học viên thành công thoản thuận mức lương cao hơn mong muốn.

About Instructor

Chưa đăng ký

Course Includes

  • 7 Lessons