Hướng dẫn truy cập vào khoá học

Sau khi đặt đơn hàng tham gia khoá học tại LyDaPoTaTo, bạn sẽ nhận được hai email như sau:

  • Đơn hàng tại lydapotato.com đã được đặt!

  • Tài khoản của bạn ở lydapotato.com đã được tạo!

Ở email tài khoản của bạn đã được tạo, bạn cần ghi nhớ mật khẩu cho tài khoản của bạn được đính kèm trong email!

Lưu ý: Ngay sau khi bạn thanh toán hoàn toàn chính xác như hướng dẫn, khoá học sẽ được TỰ ĐỘNG MỞ cho bạn, bạn sẽ nhận được xác nhận thông qua email thứ 03 có nội dung như sau: