Lesson 1 of 0
In Progress

Action Plan

LyDaPotato 09/27/2021
  • Thiết kế một bộ IG template gồm 20 pages cho 1 ngành hàng / ngách / sản phẩm / chủ đề mà bạn thích
  • Thiết kế IG story, highlight covers, carousel, reels cover, và puzzle. Sau đó thử đăng bài lên tài khoản IG ảo để nắm vững cách thức