Back to Course

Social Media Babes 1

0% Complete
0/0 Steps
 1. Tài liệu

  [Quan trọng] Chính sách khoá học Social Media Babes
 2. I - Intro
  Giới thiệu về LyDaPotato
 3. Ai nên học khoá này?
 4. Social Media Manager là làm gì?
 5. II - Canva
  Bài 1.1: Hướng dẫn sử dụng Canva cho người mới bắt đầu (1)
 6. Bài 1.2: Hướng dẫn sử dụng Canva cho người mới bắt đầu (2)
 7. Bài 1.3: Hướng dẫn sử dụng Canva cho người mới bắt đầu
 8. Action Plan
 9. III - Facebook + Instagram
  Bài 2: Hướng dẫn bán templates ở Etsy
 10. Bài 3: Các loại bài đăng cần thiết kế ở Instagram
 11. Bài 4: Hướng dẫn thiết kế carousel
 12. Bài 5: Hướng dẫn thiết kế Reels cover
 13. Bài 6: Hướng dẫn thiết kế highlight covers + Instagram story
 14. Bài 7: Hướng dẫn thiết kế Instagram puzzle
 15. Bài 8: Các loại tài khoản Instagram
 16. Bài 9: Các loại bài đăng ở Instagram
 17. Bài 10: Cách lên nội dung bài viết
 18. Bài 11: Cách nghiên cứu hashtag Instagram
 19. Bài 12: Cách lên lịch đăng bài giúp tối ưu thời gian
 20. Bài 13: Cách phân tích số liệu và báo cáo khách hàng
 21. Action Plan
 22. IV - Pinterest
  Bài 14: Tổng quan về Pinterest
 23. Bài 15: Tạo tài khoản Pinterest
 24. Bài 16: Cách nghiên cứu từ khoá ở Pinterest
 25. Bài 17: Các loại bài đăng ở Pinterest & cách đăng
 26. Bài 18: Phân tich số liệu ở Pinterest
 27. Bài 19: Hướng dẫn sử dụng Tailwind
 28. Action Plan
 29. V - Fiverr
  Bài 20: Tổng quan về Fiverr
 30. Bài 21: Cách tạo gig Social Media Manager ở Fiverr
 31. Bài 22: Cách tạo gig bán Instagram templates ở Fiverr
 32. Bài 23: Tối ưu tài khoản Fiverr và đa dạng hoá gig
 33. Action Plan
 34. VI - Quy trình làm việc + hướng phát triển
  Bài 24: Quy trình làm việc với khách hàng ở Fiverr Phần 1
 35. Bài 25: Quy trình làm việc với khách hàng ở Fiverr Phần 2
 36. Bài 26: Giao tiếp với khách hàng
 37. Bài 27: Cách tự tạo portfolio khi chưa có kinh nghiệm
 38. Bài 28: Cách kiếm khách ở ngoài Fiverr
 39. Workshop
  Workshop - Chinh phục nền tảng Fiverr để kiếm tiền đô từ con số 0
 40. Webinar
  Webinar - Làm thế nào để trở thành Social Media Manager từ con số 0
 41. Webinar - Xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững và kiếm tiền tốt
 42. Special Training
  Special Training 1 - Show up confidently on Fiverr
 43. Special Training 2 - Tối ưu Fiverr nhanh cho khách hàng
 44. Special Training 3 – Content chuyển đổi cao P1
 45. Special Training 4 – Content chuyển đổi cao P2
 46. Special Training 5 - Reels P1
 47. Special Training 6 - Reels P2
 48. Special Training 7 - SMB IG Story
 49. Special Training 8 - Cách Sale Và Chốt Khách Hàng Trên Fiver
 50. Special Training 9 - Content Cho Người Mới Bắt Đầu
 51. Special Training 10 - ChatGPT
 52. Special Training 11 - ChatGPT2
Lesson 31 of 52
In Progress

Bài 22: Cách tạo gig bán Instagram templates ở Fiverr

LyDaPotato 09/27/2021